Strategiprofilanalyse - fra initiativ til indsats

Som daglig leder kender du din virksomhed – måske lidt for godt? Derfor kan neutral og kvalificeret in put udefra give afgørende ny inspiration til at tackle udfordringerne. Med den strategiske profilanalyse får din virksomhed et systematisk tjek, som både er inspiration og værktøj til at afdække og prioritere de indsatsområder, der kan videreudvikle din virksomhed.

Det får du

• En omfattende tjekliste for virksomheden

• En SWOT analyse

• En professionel vurdering af SWOT

• Et forslag til indsatsområder

• Et enkelt dialogværktøj i ledergruppen eller bestyrelsen

• Muligheden for at komme med nye ledelsesinitiativer, justering af mål, strategi og daglig styring

 

Effektivt, hvis du har behov for:

• Inspiration til ledelses- og strategiarbejdet

• Eksterne og neutrale vurderinger af virksomhedens strategiske situation og udfordringer

• Helhedstjek af virksomhedens muligheder

• Et dialogværktøj, der gør det lettere at forberede strategiarbejdet i ledergruppe og bestyrelse

 

Ydelsen 

Strategiprofilanalysen er et dialogværktøj, der med udgangspunkt i en meget komplet virksomheds check liste guider virksomhedslederen igennem en konkret stillingtagen til virksomhedens styrker og svagheder. På grundlag af checkliste besvarelsen giver vi en neutral og kompetent feedback på lederens egne vurderinger. Tilbagemeldingen på det udfyldte spørgeskema har karakter af en SWOT analyse, der indeholder såvel en grafisk præsentation som en faglig vurdering af profilen.

 

Kompetencen

SIALE ”Strategiprofilanalysen” tog sit afsæt i et materiale udarbejdet af Dansk Arbejdsgiverforening i projekt ”Kend din virksomhed”. Mange års erfaring med ledelse og analyse af virksomheder er med til at sikre, at analysen er praksisnær. Endvidere er værktøjet under konstant udvikling med inspiration fra videnskabelige undersøgelser, bøger, artikler og værktøjer. I grundlogikken og tolkninger er der særligt hentet inspiration fra Porter, Lund & Lorentzen og Harmsen & Grunert m.fl.. Endvidere akkumuleres den viden, der løbende udvikles ved udarbejdelse af analyserne og den efterfølgende dialog med ledere. Den vigtigste kompetence er imidlertid, at de mange virksomhedsledere, der har benyttet vores strategiprofilanalyse, generelt siger, at værktøjet giver et imponerende rammende billede af deres virksomhedssituation. Endvidere nævner mange, at det er både inspirerende og styrker overblikket, at få en klar og enkel beskrivelse af virksomhedens situation.

 

Udbyttet 

Det konkret udbytte er et komplet virksomheds check, der udmøntes i en SWOT analyse. For bestyrelsen, ledergruppen og den daglige leder / ledelse vil analysen være et strukturerende og inspirerende input til strategiprocessen. Udover den værdi, der ligger i at have et konkret værktøj at støtte sig til i strategiprocessen, vil tidsbesparelsen og den tilførte kompetence stå rigt mål med analysens pris.   

 

 

Download som PDF.

 • Kontakt
   

  Hans Peder Pedersen
  Cand. oecon. og indehaver

 • Hvad kan vi hjælpe med?
   

  • Professionel og menneskelig tilgang
   til ledelse
  • Den effektive bestyrelse
  • Strategi og struktur giver fundament
   for styring og succes
  • MARS - en kombineret analyse, netværks-
   og træningskoncept
  • Strategiprofilanalysen, personprofilanalysen
 • Et godt tilbud
   

  • Fremtidens forretningsmodeller for produktionsvirksomheder
  • Uvildig tjek af din bestyrelse
  • Strategiprofilanalyse til PLATO
   virksomheder